Wersja językowa:
idzik
Aby zlecić tłumaczenie należy wypełnić formularz.

Rodzaj:
Język oryginału:
Język przekładu:
Termin odbioru
Godzina
Załącz plik do wyceny:
Uwagi:
« poprzednia strona

 Aby zlecić tłumaczenie prosimy o:

  • Pobranie i wypełnienie formularza zlecenia,

  • Jego podpisanie i podpieczętowanie pieczęcią firmową,

  • Odesłanie na numer faxu: 071 78 39 453
    lub
    skanem na adres e-mailowy biura: biuro@idzik.com.pl.


Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zlecenia